Úvodní stránka

Autor: PD | 16.4.2010

Vítejte na stránkách obce Ždírec

Obec Ždírec se nachází asi 6 km severovýchodně od bývalého okresního města Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. V obci v současné době trvale bydlí 140 obyvatel, jejichž průměrný věk je 31 let a tím se obec řadí mezi nejmladší v kraji.

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Havlíčkův Brod. Obec Ždírec leží v průměrné výšce 483 metrů nad mořem. První zmínku o Ždírci nalezneme v historických pramenech v roce 1350. Celková katastrální plocha obce je  252 ha, z toho orná půda zabírá šedesát tři procent. Pětina katastru  je osázena lesním porostem. Vzhledem k geografické poloze bychom zde nalezli velmi málo ploch s travním porostem.

Pro využití volného času je zde k dispozici víceúčelová požární nádrž, malé    a velké sportovní hřiště a obecní knihovna. Místní obyvatelé mohou využívat elektrifikaci, plynofikaci, částečně vodovod a kanalizaci, zatím bez napojení na čistírnu odpadních vod.

Kulturní a společenský život v  obci zajišťuje ve valné míře sbor dobrovolných hasičů a v poslední době se výrazně aktivizují  i místní sportovci.

Ždírec se svým okolím nabízí ideální podmínky pro letní i zimní rekreaci. Skýtá možnosti pěších výletů, cykloturistiky a běžeckého lyžování a v letních měsících pro sběr hub a lesních plodů.