Povinně zveřejňované informace

Autor: PD | 11.5.2010

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Ždírec

2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), §1, §2

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální :

Obecní úřad Ždírec

Ždírec 23
580 01 Havlíčkův Brod

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální :

Obecní úřad Ždírec Ždírec 23
580 01 Havlíčkův Brod

4.3 Úřední hodiny

Vždy 30 minut před zasedáním zastupitelstva

v případě nutnosti – telefon: 776 807 569

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 569 444 180

4.5 Čísla faxu

momentálně nemá obec číslo faxu

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: www.zdirechb.cz

4.7 Adresa e-podatelny         

obecniuradzdirec@email.cz

4.8 Další elektronické adresy

oficiální:

5. Případné platby lze poukázat

KB Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 36522521, kód banky: 0100

6. IČ

IČO 15060918

7. DIČ

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet obce Ždírec na rok 2010

9. Žádosti o informace [DOC, 26 kB]

10. Příjem žádostí a dalších podání [DOC, 26 kB]

11. Opravné prostředky [DOC, 22 kB]

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Ždírec obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách

Ministerstva vnitra České republiky

Form.cz-archiv formulářů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy [DOC, 34 kB]

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.