Úřední deska

Autor: administrátor | 1.6.2010

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC 12.6.2021

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2020

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ŽDÍREC ZA ROK 2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 8.5.2021

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 10.4.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÍREC

OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÍREC

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 27.2.2021

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 30.1.2021

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.12.2020

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ŽDÍREC NA ROKY 2022 – 2024

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 12.12.2020

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD LISTOPAD 2020

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU POZEMNÍ KOMUNIKACI OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY – ROUŠTANY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY – ROUŠTANY PŘ. Č. 1

PROTOKOL O BEZCHYBNÉM PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU V OBCI ŽDÍREC A OPIS VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ V OKRSKU VE VOLBÁCH DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 3.10.2020

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2020

PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVK PRO VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2020

JMENOVÁNÍ ČLENŮ OVK KOMUNÄLNÍ VOLBY 2020.

ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ ČEZ

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ ČEZ

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ AKTUALIZACE BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) V K.Ú. ŽDÍREC U POHLEDU

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Č. 10 2020

ZMĚNA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.8.2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.8.2020

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OVK KRAJSKÉ VOLBY 2020

POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ VOLBY DO ZASTUPITEJSTEV KRAJŮ 2020

STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK KRAJSKÉ VOLBY 2020

NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLED V JIHLAVĚ Č. 9 /2020

OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ NÁVRHU ZMĚN MAPY BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ŽDÍREC U POHLEDU

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 26.7.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ŽDÍREC PŘÍLOHA Č. 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy ŽDÍREC PŘÍLOHA Č. 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy

ZÁMĚR OBCE 1 – 2020 A PŘÍLOHY ZAMĚRU OBCE 1 – 2020 Č. 1 A Č.2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019

PŘILOHA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE 2019 – sestava FIN

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ŽDÍREC ZA ROK 2019

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 27.6.2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 7.6.2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 30.5.2020

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD KVĚTEN 2020 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 18.4.2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 25.1.2020

NAŘÍZENÍ OBCE ŽDÍREC Č 1 2019 O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ OBCE ŽDÍREC

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 30.12.2019

OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽDÍREC Č 3 2019 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NSKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZENÍ OBCE ŽDÍREC

OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽDÍREC Č 2 2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽDÍREC Č 1 2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ŽDÍREC NA ROKY 2021 – 2023

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 14.12.2019

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ AKTUALIZACEBONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK NA ČÁSTI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ ŽDÍREC U POHLEDU

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 25.10.2019

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD ŘÍJEN 2019

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 27.9.2019

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 23.8.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 26.7.2019

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ A JENICH ČÁSTÍ Č. 4/2019 S PŘÍLOHOU Č. 1 A PŘÍLOUHOU Č. 2

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ A JENICH ČÁSTÍ Č. 3/2019 S PŘÍLOHOU Č. 1 A PŘÍLOUHOU Č. 2

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.6.2019

OZNÁMENÍ OBČANÚM VÝBĚR POPLATKŮ 2019 DEN MÍSTO A ČAS

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ŽDÍREC ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 8.6.2019

PROTOKOL O PŘEVZETÍ VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ A OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

UZAVÍRKA SILNIC ČESKÁ BĚLÁ – JILEMNÍK A KŘIŽOVATKA – ŽDÍREC

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 18.5.2019

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A ČASE KONÁNÍ VOLEB DO EP 2019

PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVK PRO VOLBY DO EP 2019

JMENOVÁNÍ ČLENŮ OVK PRO VOLBY DO EP 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ HAVLÍČKŮV BROD NAHLÉDNUTÍ DO HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU

  ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ A JEHO ČÁSTI Č. 2/2019 S PŘÍLOHOU Č. 1 A PŘÍLOUHOU Č. 2

ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI OBECNÍHO POZEMKU Č. 1/2019 S PŘÍLOHOU Č. 1 A PŘÍLOUHOU Č. 2

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019

INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 1 2019

INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2 2019

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 27.4.2019

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OVK PRO VOLBY DO EP 2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY POHLED

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD DUBEN 2019

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 6.4.2019

URČENÍ POČTU ČLENŮ OVK PRO VOLBY DO EP 2019

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC ZE DNE 16. 2. 2019 PŘÍLOHA Č 1

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC ZE DNE 16. 2. 2019

PŘÍLOHA Č 2 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC ZE DNE 16. 2. 2019

pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ždírec

Zápis o výsledku voleb do ZO Ždírec

pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina Oznámení o době a místě konání voleb

Poskytnutí informace o počtu a sídle OVK Ždírec

Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce Ždírec

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro dodatečné volby do ZO Ždírec – volební komise Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů Informace k dodatečným  volbám v obci Ždírec naleznete zde:

https://www.kr-vysocina.cz/dodatecne-volby-do-zastupitelstev-obci-2019/ds-304092/p1=99236

 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Pozvánka na veřejné setkání Výsledky voleb do Senátu-II. kolo-Ždírec

VÝBĚR POPLATKŮ 2018

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD ŘÍJEN 2018

Výsledky hlasování do Senátu-obec Ždírec  

Kontaktní údaje na správce obce jmenování do funkce

OZNÁMENÍ O DOBĚ MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PRO VOLBY DO SENÁTU 2018 

PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVK A VOLBA PŘEDSEDY OVK PRO VOLBY DO SENÁTU 2018

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY UZAVÍRKA ROUŠTANY JILEMNÍK UPOZORNĚNÍ ČEZ UZAVÍRKA A OBJÍŽĎKA SILNICE ROUŠTANY JILEMNÍK

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OVK PRO VOLBY DO SENÁTU 2018

POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDEO VOLEBNÍCH OKRSKŮ PRO VOLBY DO S ENÁTU 2018

STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK PRO VOLBY DO SENÁTU 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2017

PŘILOHA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE 2017 – sestava FIN

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ŽDÍREC NA ROKY 2019 – 2021

OZNÁMENÍ O DOBĚ MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2018.

ZÁPIS VOLBY PŘEDSEDY PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVK VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2018

PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVK VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2018

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OVK VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2018

STANOVENÍ POČTU A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2018.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 2. POLOLETÍ ROKU 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VODOVOD ŽDÍREC 1. ČÁST

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VODOVOD ŽDÍREC 2. ČÁST

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  O UMÍSTĚNÍ STAVBY VODOVOD ŽDÍREC 3. ČÁST 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  O UMÍSTĚNÍ STAVBY VODOVOD ŽDÍREC 4. ČÁST

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VODOVOD ŽDÍREC 1 .ČÁST

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VODOVOD ŽDÍREC 2 ČÁST. 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VODOVOD ŽDÍREC 3 ČÁST.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA NAPOJENÍ MĚSTYSE ČESKÁ BĚLÁ NA VODOVOD ŽELIVKA – PODMOKLANY  1. ČÁST

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA NAPOJENÍ MĚSTYSE ČESKÁ BĚLÁ NA VODOVOD ŽELIVKA – PODMOKLANY  2. ČÁST

Rozpočtový výhled obce Ždírec na roky 2018 – 2020

Rozpočet obce Ždírec na rok 2017

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 1. POLOLETÍ ROKU 2017

Veřejná vyhláška – rozhodnuti o umístění stavby vodovod Želivka – Podmoklany, napojení Česká Běla – 1. část

Veřejná vyhláška – rozhodnuti o umístění stavby vodovod Želivka – Podmoklany, napojení Česká Běla - 2. část

Veřejná vyhláška – rozhodnuti o umístění stavby vodovod Želivka – Podmoklany, napojení Česká Bělá - 3. část

Veřejná vyhláška zahájeni vodoprávního řizeni napojení městyse Česká Bělá na vodovod Želivka – Podmoklany

Veřejná vyhláška zahájeni  územního řízení a pozváni k ústnímu jednáni vodovod Želivka – Podmoklany – napojení Česká Běla

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 2 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽDÍREC

VOLBA PŘEDSEDY OVK PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016

JMENOVÁNÍ ČLENŮ OVK PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK A VOLBA PŘEDSEDY OVK PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OVK PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016

STANOVENÍ POČTU A SÍDEL VOLEBNÍCH OKRSKŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016

STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2016

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 2. POLOLETÍ ROKU 2016.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ VSV a K - 2015

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD A ZMĚNA CYKLŮ SVOZU POPELNIC DUBEN 2016 

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU 3 – 2016

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU 2 – 2016

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU 1 – 2016

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 1. POLOLETÍ ROKU 2016 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ŽDÍREC NA ROKY 2017 – 2019

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016

  PLÁN TERMÍNŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 2. POLOLETÍ ROKU 2015

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ŽDÍREC ZA ROK 2014 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 1 POLOLETÍ- 2015

ZMĚNA ČASU ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ ZUASTUPITELSTVA OBCE

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD A ZMĚNA CYKLŮ SVOZU POPELNIC DUBEN 2015

PLÁN TERMÍNŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 1. POLOLETÍ ROKU 2015

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 30.12.2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVEBNÍCH PRACÍ MALÉHO ROZSAHU KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU – II. ETAPA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24.11.2014

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 4.11.2014

PS 01.1 Technologická část-Rozpočet ČOV Ždírec

PS 01.2 Technologie ELEKTRO – Rozpočet oceněný

PS 01.3 Měření a regulace technologie

SO 00 Ostatní a vedlejší náklady

SO 01 Prodloužení kanalizačních řadů

SO 02.1 Stavební část ČOV

SO 02.2 Zdravotně technické instalace

SO 02.3 – ELEKTROINSTALACE – krycí list

SO 02.3.1 – elektroinstalace – rozpočet s výkazem výměr

  SO 02.3.2 – hromosvody – rozpočet s výkazem výměr

SO 02.4 Oplocení

SO 02.5 Zpevněná plocha

SO 03 – Přípojka NN – krycí list rozpočtu

SO 03.1 – Přípojka NN – zemní práce – rozpočet s výkazem výměr

SO 03.2 – Přípojka NN – elektro – zadání s výkazem výměr

SO 04 Příjezdová komunikace 

ČOV Ždirec_rekapitulace

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 10.11.2014

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC 3.11.2014

OZNÁMENÍ O POSUNU TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

ZÁMĚR VÝBĚRU ZHOTOVITELE  K+ČOV

VOLBA PŘEDSEDY OVK KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OZNÁMENÍ O DOBĚ MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OVK KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014.

STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

STANOVENÍ POČTU A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI A VYROZUMĚNÍ O MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ – SO 01 PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC PRO VOLBY KONANÉ VE DNECH 10. A 11. 10. 2014 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 2. POLOLETÍ 2014

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP ŽDÍREC

TERMÍNY ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 1 POLOLETÍ 2014

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽDÍREC  Č 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2010