image

O obci Ždírec

Obec Ždírec se nachází asi 6 km severovýchodně od bývalého okresního města Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. V obci v současné době trvale bydlí 140 obyvatel, jejichž průměrný věk je 31 let a tím se obec řadí mezi nejmladší v kraji.

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Havlíčkův Brod. Obec Ždírec leží v průměrné výšce 483 metrů nad mořem. První zmínku o Ždírci nalezneme v historických pramenech v roce 1350. Celková katastrální plocha obce je 252 ha, z toho orná půda zabírá šedesát tři procent. Pětina katastru je osázena lesním porostem. Vzhledem k geografické poloze bychom zde nalezli velmi málo ploch s travním porostem.

Vice o obci

image